آرشیو برچسب ها: مددکاری در زندان-زندانهای خوزستان-رضاپوستچی-مدیرکل زندانهای خوزستان-کارگاه آموزشی-رابطه بین زندانی وشاکی

اولین کارگاه آموزش و ارتقای کارائی مددکاران زندانهای خوزستان برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی ارتقای کارایی و نقش مددکاران در زندان های خوزستان تحت عنوان کارگاه میانجی‌گری بین شاکی و بزهکار به مدت دو روز در مرکز آموزش و پژوهش منطقه سه زندان ها در اهواز برگزار شد.

ادامه مطلب »