آرشیو برچسب ها: علی رضا بابائی،مدیرکل زندانهای خوزستان

نشست تخصصی ارتقاء اقدامات فرهنگی زندانهای خوزستان برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی روحانیون شاغل در زندانهای خوزستان با هدف ترسیم راهکارها و شاخص های ارتقاء مبانی نگهداری و اقدامات توحیدی، دینی و قرآنی در مراکز تأمینی و تربیتی تابعه با حضور مدیرکل زندانهای استان تشکیل شد.

ادامه مطلب »