آرشیو برچسب ها: زندان ماهشهر – کارگاه اشتغال و حرفه آموزی

کارگاه اشتغال و حرفه آموزی در اندرزگاه دو زندان ماهشهر افتتاح شد

در راستای تقویت فعالیت های آموزش حرفه آموزی زندانیان کارگاه اشتغال اندرزگاه دو زندان ماهشهر افتتاح و به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب »