آرشیو برچسب ها: زندان دزفول – کشت زر- زندان دزفول – آزاده

دادستان دادسرای نظامی استان خوزستان: نتیجه زندانی شدن باید ندامت و پشیمانی از رفتار گذشته باشد.

کشت زر دادستان دادسرای نظام استان خوزستان  با حضور در زندان  شهرستان دزفول ضمن بازدید از اندرزگاه نظام با زندانیان حوزه مربوطه دیدار و به مشکلات قضایی آنان رسیدگی کرد.

ادامه مطلب »