آرشیو برچسب ها: زندانهای خوزستان – زندان دزفول – میدان تیر – خسروی – آزاده

پاسیاران و سربازان وظیفه دزفول به میدان تیر اعزام شدند

به منظور افزایش سطح مهارت در وظایف محوله یگان حفاظت و ارائه روش ها و آموزش سالیانه ، برنامه میدان تیر پرسنل پایور و وظیفه زندان دزفول در میدان تیر پادگان قدس سپاه این شهرستان برگزارشد.

ادامه مطلب »