آرشیو برچسب ها: زندانهای خوزستان – دوره حفاظت و اطلاعات – اناری – عباسیان

برگزاری دوره آموزش مسئولین حفاظت اطلاعات منطقه ۳ زندانهای کشور در اهواز

دوره آموزشی مسئولین حفاظت و اطلاعات زندان های تحت پوشش منطقه سه آموزش و پژوهش زندان های کشور به میزبانی اداره کل زندانهای خوزستان در اهواز برگزار شد.

ادامه مطلب »