آرشیو برچسب ها: دادستان شهرستان باوی-سخاوت-زندان مرکزی اهواز

مدیر زندان مرکزی اهواز با دادستان شهرستان باوی دیدار نمود.

با هدف تعامل بیشتر بین زندان و مراجع قضائی ، سخاوت مدیر زندان مرکزی اهواز با دادستان شهرستان باوی در محل دادگستری دیدار نمود و دو طرف پیرامون مسائل مربوطه به تبادل نظر پرداختند.

ادامه مطلب »