آرشیو برچسب ها: امین سبحانی، تولید قارچ ،مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی زندانهای خوزستان، اداره کل زندانهای خوزستان

بهره برداری از کارگاه های تولید قارچ در مجتمع حرفه آموزی کار درمانی خوزستان

سرپرست مجتمع حرفه آموزی کاردرمانی خوزستان از آغاز اولین سری برداشت قارچ تولیدی واحد اشتغال این مرکز خبر داد.

ادامه مطلب »