آرشیو برچسب ها: اشتغال و حرفه آموزی

معاون سلامت اصلاح و تربیت زندان های خوزستان : نبود شغل یکی از اصلی ترین علل ارتکاب بجرم در جامعه است

زنگنه معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان با همراهی ایگدر معاون سلامت ، اصلاح و تربیت زندان های خوزستان و آزاده مدیر زندان مرکزی اهواز از کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی زندان مرکزی بازدید نمود .

ادامه مطلب »