ضرورت تکمیل پروژه ساخت زندان جدید آبادان با مساعدت نمایندگان مجلس این شهر

با هدف برخورداری از حمایت سیاسی – اجتماعی نمایندگان مجلس در راستای اهداف سازمانی و ...

ادامه مطلب »

رئیس بازرسی زندانهای خوزستان:سلامت اداری و ارتقاء رضایتمندی شغلی را با نظارت و ارزیابی اصولی دنبال میکنیم

رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات اداره کل زندانهای خوزستان گفت: ...

ادامه مطلب »

اناری: تأمین امنیت پایدار نیازمند رویکردهایی افزونتر از محدوده حفاظت فیزیکی است

رئیس حفاظت اطلاعات اداره کل زندانهای استان خوزستان طی برنامه های جداگانه، در ساعات میانی ...

ادامه مطلب »

رئیس زندان رامهرمز خبر داد:اعطاء ۱۴۵گواهینامه مهارت فنی حرفه ای به زندانیان رامهرمز

با تعمل و رایزنی با اداره فنی و حرفه ای شهرستان یک دوره کلاس آموزشی ...

ادامه مطلب »

اردوی یک روز پرسنل کادر و وظیفه زندان دزفول به مناطق عملیاتی جنوب

به منظور افزایش روحیه معنوی و خدمتی پرسنل وظیفه اردوی یک روزه مناطق عملیاتی شلمچه ...

ادامه مطلب »