رئیس زندان رامهرمز خبر داد:اعطاء ۱۴۵گواهینامه مهارت فنی حرفه ای به زندانیان رامهرمز

با تعمل و رایزنی با اداره فنی و حرفه ای شهرستان یک دوره کلاس آموزشی ...

ادامه مطلب »

اردوی یک روز پرسنل کادر و وظیفه زندان دزفول به مناطق عملیاتی جنوب

به منظور افزایش روحیه معنوی و خدمتی پرسنل وظیفه اردوی یک روزه مناطق عملیاتی شلمچه ...

ادامه مطلب »