کارگروه توسعه مدیریت

به واسطه ابلاغ سیاستهای عالی دولت در راستای توسعه و تحول کشور در شورای عالی اداری و اصلاحات اساسی انجام پذیرفته در آن ابلاغی  ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخه ۹۳/۰۵/۰۹ به دستگاه های اجرائی و متعاقب آن دستور العمل اجرائی آن از سوی سازمان زندانهای کل کشور، کار گروه توسعه مدیریت اداره کل زندانهای خوزستان نیز از آغاز تیر ماه سال ۱۳۹۴ آغاز بکار نمود.
رسالت اصلی این کارگروه راهبردی نمودن  ساز و کارهای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های هشتگانه نقشه راه اصلاح نظام اداری ابلاغی رییس جمهور محترم میباشد.
انتظار از این تشکیلات این است که بواسطه مصوبلت اصولی آن ، کلیه ساختارهای سنتی و نامتناسب با  توسعه و تحول پایدار از روند کار زدوده شده،  اهداف ترسیمی منطبق با سند توسعه و مقتضیات بومی و استانی آن باشد و در نهایت بتوان مجموعه اداری را در نظام زندانبانی خوزستان، به دستگاهی چابک، اثر گذار و دارای بهره وری اصولی مبدل ساخت.
اعضای این گارکروه مشتکل از :
آقای : رضا پوستچیمدیر کل زندانهای استان -بعنوان رئیس کارگروه

سرکار خانم:  مراد حسینی – عضو و نماینده استاندار در کار گروه

آقای : حمزه بروجنیمعاون اداری مالی اداره کل -عضو و نایب رئیس
آقای: نادر ایگدر-معاون سلامت، اصلاح و تربیت -عضو کارگروه
آقای:  سیاوش حاشیه مسئول  دفتر طرح و برنامه  -عضو و دبیر کارگروه
Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*