نظرسنجی و پیشنهادات

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارایه شده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

مخاطب محترم،شما میتوانید پیشنهادات خود را برای بهبود و ارتقاء فرایندهای خدمت رسانی و اقدامات اصلاحی و تربیتی در نظام زندانبانی ، بر اساس فرم فوق تکمیل و بصورت پست الکترونیک به نشانی ali.152shz@gmail.com  ارسال فرمایید یا آنرا به نشانی پیام رسان سروش به نشانی :  sapp.ir/khuzestanprisons.ir  به دفتر ارسال فرمایید. پاسخ و نتیجه بشما اطلاع رسانی میگردد.

Print Friendly, PDF & Email