دفتر طرح و برنامه

دفتر طرح و برنامه  عهده دار سیاستهای ذاتی نظام زندانبانی در امور برنامه ریزی، ترسیم افق فراروی اداره کل، هدفگذاری مبتنی بر اولویتهای دهگانه سازمانی و برنامه های ابلاغی دولت در سند چشم اندازی توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در نهایت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای شاخصهای عمومی و اختصاصی موضوع ارزیابی دشتگاههای اجرائی است .

اهم این وظایف شامل موارد ذیل است:

۱-

۲-

۳-

بازخورد تلاشها و خدمات این  دفتر با حمیات و پشتیبانی سایر معاونتها و ادارات ستادی اداره کل و اجرای درست رئوس ترسیم شده در زندانها، میتواند اهداف عالیه نظام زندانبانی را که همانا اصلاح و تربیت مجرمین است را بدرستی محقق سازد.

شخصات مسئول: عیسی دغاغله -رئیس دفتر طرح و برنامه اداره کل اداره کل

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*