تاریخچه و اهداف

تاریخچه:

اداره کل زندانهای استان خوزستان همزمان با تشکیل سازمان زندانهای کشور در سال ۱۳۶۴ و تبدیل آن از شورای سرپرستی به سازمان زندانها، در این استان تشکیل شد.این اداره کل در حال حاضر مدیریت ۱۳ زندان و مؤسسه تأمینی و تربیتی را عهده دار میباشد.هم اینک ۳۱ اداره کل در ۳۱ استان  کشور دائر و مشغول به به فعالیت هستند.

مدیران کل زندانهای استان خوزستان از آغاز تا کنون:

  • آقای رضا صرامی از ۱۳۶۴ تا اردیبهشت ۱۳۷۵
  • آقای حمید صرامی(محمودی) از اردیبهشت ۱۳۷۵ لغایت مرداد ۱۳۸۰
  • آقای مسلم دهقانی از مرداد ۱۳۸۰ لغایت شهریور ۱۳۸۴
  • آقای سید فاضل موسوی  جلال از شهریور ۱۳۸۴ لغایت آبان ۱۳۸۴
  • آقای سید ابوالقاسم علوی از آبان ۱۳۸۴ لغایت مرداد ۱۳۹۰
  • آقای رضا پوستچی از مرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۷
  • آقای حمزه علی خانی بروجنی از تیر ۹۷ تا شهریور ۱۳۹۷
  • آقای علی رضا بابائی فارسانی از مهر ۱۳۹۷

اهداف:

چه بخواهیم یا نخواهیم،  هستند افرادی که جرم پیشه و روش زندگی آنهاست و  عدم مبادرت ایشان به افعال و رفتارهای مجرمانه یا مصون نگهداری اجتماع از اسیبهای رفتاری آنان جز با تدبیر مجازات های قاطع و بازدارنده ممکن و میسر نیست که زندانی یکی از این مجازاتهاست.

برند و نشان سازمان زندانهای کشور( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ) است  که اقدامات تأمینی و تربیتی را تحت لوای شعار راهبردی برگرفته از قرآن این کتاب جان بخش و آسمانی مسلمانان  که ((همانا احیاء یک نفس برابر با احیاء جانهاست)) مدیریت ؛ هدایت و اعمال  میکند.

رسالت سازمان زندانها و بالتبع ادارات کل زندانها در استانهای کشور، نگهداری مجرمان حسب دستور مقامات قضائی و پرداخت به امر اصلاح و تربیت آنان میباشد.نگهداری و پیشگیری زا فرار زندانی در فرایندهای مختلف تأمینی و امنیتی و حفاظتی و حفاظت فیزیکی  تعریف و احصاء شده است.

در محور امور تربیتی نیز برنامه های متنوع خدمات اجتماعی – اصلاحی و تربیتی -حرفه آموزی و مهارتهای اساسی زندگی-سیاست گذاریهای امور اشتغال و حرفه آموزی و … انجام میپذیرد. در مجموع نظام زندانبانی را میتوان مجموعه ای توصیف کرد که کار بیش از ۲۰ وزارت خانه، ارگان و سازمان کشوری را انجام میدهد، برخی از این فعالیتها  در فرایندهای مشترک با سایر سازمانها و وزارت خانه ها قرار دارد که بعنوان تفاهم نامه و توافقنامه های فی مابین دنبال میشود، در مجموع این برنامه ها و انبوه منابع انسانی و تجهیزات و … هدف عالیه ای را دنبال مینمایند که همانا اصلاح فرد مجرم و بازگشت سعادتمندانه وی به آغوش اجتماع است.

قدر مسلم این رسالت با اعتماد جامعه به فرد نادم و دادن فرصت زندگی درست میتواند ماندگاری لازم را در پی داشته و در ارتقاء امنیت و سلامت رفتاری جامعه نیز مفید واقع شود.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*