معرفی اداره کل

اداره کل زندانهای استان خوزستان همزمان با تشکیل سازمان زندانهای کشور در سال ۱۳۶۴ و تبدیل آن از شورای سرپرستی به سازمان زندانها، در استان خوزستان تشکیل شد.

این اداره کل در حال حاضر مدیریت ۱۳ زندان و مرکز تأمینی و تربیتی را مدیریت مینماید.

ادارات مستقر در ستاد اداره کل زندانهای خوزستان:

 • حوزه مدیریت شامل( مدیرکل- مسئول حوزه مدیر کل-دفتر مدیر کل-دفتر روابط عمومی و پیگیری اولویتهای سازمانی
 • اداره حفاظت و اطلاعات اداره کل
 • اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل
 • فرماندهی یگان حفاظت استان
 • معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 • معاونت سلامت، اصلاح و تربیت
 • معاونت قضائی و حقوق شهروندی
 • اداره فرهنگی و تربیتی
 • اداره بهداشت و درمان
 • اداره امور حمایتی و خدمات اجتماعی
 • دفتر حرفه آموزی و برنامه ریزی اشتغال
 • دفتر بسیج اداره کل
 • اداره مالی و پشتیبانی
 • اداره امور کارکنان، دبیر خانه و خدمات اداری
 • ذیحسابی
 • گروه آمار ، انفورماتیک و فن آوری نوین
 • دبیر خانه مرکزی
 • میز خدمت ، تکریم و راهنمای ارباب رجوع

و دوائر و گروه های کارشناسی زیر مجموعه

آدرس:

دورنگاه حوزه مدیریت:

دور نگار دبیر خانه:

پیامگیر و دورنگار ستاد خبری:

پیامگیر و دورنگار یگان حفاظت:

پست الکترونیکی دفتر روابط عمومی و پیگیری : 

کد پستی:

صندوق پستی:

آدرس الکترونیک:

نهادهای وابسته:

نمایندگی بنیاد تعاون استان خوزستان:

آدرس:

تلفن:

فکس:

وبسایت:

ستاد دیه استان خوزستان:

آدرس:

تلفن:

فکس:

وبسایت:

انجمن حمایت زندانیان استان خوزستان:

آدرس:

تلفن:

فکس:

وبسایت:

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*