یک آئین تکریم و معارفه و چهار پیام اخلاق اداری و مدیریتی ( به قلم مسئول سایت)

 چند روز پیش مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید ندامتگاه مرکزی اهواز با حضور علیرضا بابایی مدیر کل زندان های استان خوزستان، جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان باوی و همچنین مسئولین و پرسنل  زندان مرکزی برگزار شد.

هرچند مباحث و محورهای گفته شده این آیین ،در خبر مربوطه بصورت مشروح آورده شد، اما در این مراسم چهار موضوع به صورت ویژه مورد تاکید مدیرکل زندانهای استان  قرار گرفت که می بایست به آنها بعنوان فصل نوینی از سیاستهای مدیریتی زندانهای استان یا بهتر بگوئیم، پرداخت و تمرکز عمیقتر به مباحثی داشت که مسیر تحولات مدیریتی و اجرائی زندانهای خوزستان را ترسیم و هدایت میکند. دیدگاه هائی که با تاثی از آموزه های انقلابی و دینی، تحقق کلان زندانبانی اسلامی را بعنوان یک تکلیف فراگیر بر تمام کارکنان زندانهای استان و عوامل مرتبط و دست اندرکار تعیین نموده، میتواند نتیجه بخشی اقدامات این مجموعه حساس در نگهداری مجرمین و اصلاح و تربیت آنان و در نهایت اعتبای جایگاه زندان را در جامعه به سبب متن گرائی و افزایش تعهد سازمانی منابع انسانی در محیطی مناسبتر و شایسته تر از پیش بدنبال داشته باشد.

آنچه موجب شد نویسنده در این مجال، به تحریر نظر بپردازد، حضور مدیر کل زندانهای استان پس از ده سال در آئین تکریم  معارفه مدیریت زندان و ترسیم انتظارات بحق نظام و افکار عمومی از یک زندانبان بصورت کلی است تا این دیدگاه ها ضمن اشراف افکار عام، بعنوان سیاستهای سازمانی در استان فرهنگسازی شده و بیش از پیش اجرائی گردد.محورهای چهارگانه مورد بحث از میان محور صحبتهای علی رضا بابائی مدیر کل زندانهای استان انتخاب و تشریح شده است :

الف) غنیمت شمردن عنصر مدیریت ها به عنوان فرصت خدمت:

اینکه مسئولیت ها و توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی ودیه و امانت الهی است یک اصل و آرمان مهم انقلابی است، این امانت از خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس بدست آمده است ، این یک شعار و تعارف نیست ، یک حقیقت است- اگر ایثارگری ها ،رشادت‌ها و دلاورمردی های آنها برای حفظ نظام نبود ، در این دوره هیچ فرصتی برای خدمت حاصل نمی شد ، توفیق هیچ مسئولیتی برای مدیران و مسئولین حاصل نمی شد ، آن زمان شهدا و ایثارگران خون خود را فدا کردند تا اصل نظام و جمهوری اسلامی پایدار بماند و امروز ما موظفیم در هر بخشی از مسئولیت و تصدی کار و خدمت -ضمن صیانت از ارزش‌های انقلاب ، پاسدار خون شهیدان و امانتها باشیم

امروز همه ما مکلفیم نه فقط در نما و حفظ ظاهر بلکه در باطن و در عمل نیز با حسن خدمت ،صداقت ، پاکی و  شفافیت در کار را با اخلاص همانگونه که شهدای دفاع مقدس و انقلاب از جان خود مایه گذاشتند، از وجود و وقت و توان خود مایه بگذاریم تا در استمرار جهاد انقلابی آنان بتوانیم چهره ای خوب و عمل گرا و الگوی موثر کار و خدمت در نظام اسلامی را به سایر کشورها حتی ؛ معرفی نماییم و حقیقتا اگر در این عرصه کوتاهی انجام شود، مدیون و پاسخگوی خون شهیدان و خانواده های شهیدانی هستیم که نظاره میکنند ؛ ما با میراث و امانت شهدا چه می کنیم

ب)حسن رفتار انسانی و اخلاقی با زندانی و ارباب رجوع:

عملکرد مولا علی علیه السلام با ابن ملجم لعین در ۴۸ ساعته پایانی عمر امام شریف ، از زمان ضربت خوردن تا شهادت -حجت ،الگو و سند تکریم حقوق شهروندی و رفتار با یک مجرم و اسیر در اختیار است

 آن امام همام به شفافی ترسیم فرمودند که هر رفاهیات و تسهیلاتی که در اختیار وجود شریف شان به عنوان خلیفه جهان اسلام و امام بشریت  قرار می‌گیرد، برای ابن ملجم لعین نیز فراهم شده باشد ، در جای خوب نگهداری شود – حرمت او نگاه داشته شود ، مورد ضرب و شتم قرار نگیرد و رفتار سوء، خشن و غیرانسانی با وی معمول نگردد .

اینها بمعنای آن است که رفتار زندانبان با زندانی و مطالبات وی از زندانی نباید فراتر از حدود و اختیارات قانونی باشد، باید شان انسانی وی رعایت شده و بشکلی رفتار شود تا زندانی ، زندانبان را الگوی رفتار اسلامی و مربی اخلاق بداند.

ج) ترویج عدالت و پرهیز از تبعیض در رفتار و خدمت رسانی به عوامل و زندانیان:

چنانچه در متن خبرمورد نظر نیز آمد ، زندانبان مکلف است در راستای حقوق شهروندی- عملا و عینی به مسائل زندانیان رسیدگی کند. مرجع قضایی و زندانبان مکلفند در راستای تکریم شان انسانی زندانی رویکردی داشته باشند تا مجرم بجر تحمل مجازات تنبیه، محدودیت و نگرانی دیگری نداشته باشد . لازم است پاسخگوی نیازهای مشروع و تقاضاهای قانونی آنان باشند ، بدین ترتیب می بایست ضمن حسن رفتار با زندانی در مقام یک انسان ، در فرصت منطقی و تعیین شده به درخواستهای آنان رسیدگی کرد و پاسخ لازم با رویکرد اقناع فکری و شخصیتی ؛ به وی ارائه نمایند.

عدم تبعیض در رفتار و برخورد با زندانی را میتون در سیره امام علی (ع) بخوبی مشاهده کرد. زمانی که برای آن امام همام شیر آوردند تا به عنوان بیمار تناول کنند ، توصیه فرمودند که برای ابن ملجم نیز تهیه شود. این بدین معناست که کیفیت خدمات در نظام زندانبانی باید برای مدیر زندان ،مسئولین و کارکنان ،سربازان وظیفه و زندانیان یکسان باشد. یعنی کیفیت غذای زندان بشکلی باشد که تفاوتی بین غذای زندانی با مدیر زندان  از حیث کیفیت و کمیت مشاهده نشود. این رویکرد متضمن پیشگیری از تضییع حقوق زندانی در ابعاد مختلف ، حفظ برابری ها ئ پرهیز از تفاوتها خواهد بود.

با رعایت این موارد و وقتی زندانی حرمت و تکریم شخصیتش را در عمل مسئولین قضایی ، قضات -مسئول زندان و زندانبانان ببیند ، بی‌شک تحت تأثیر این آموزش و الگوی عملی قرار خواهد گرفت و خودش نیز به حقوق دیگران احترام خواهد گذاشت و هنجارهای اجتماعی را بیش از پیش درک و مراعات خواهد کرد.

د) تمیز بین ارزش و ضد ارزش ؛ بی تفاوتی یا  تفاوت قائل شدن در محیط کار:

امروز از جمله آفت‌های جامعه و قطعاً فعالان محیط کار در عرصه های مختلف و مشاغل متعدد و حتی در فرهنگ و رفتار اجتماع ، بی تفاوتی افراد نسبت به وقایع -رخدادها و جریان‌های جاری پیرامونشان است .

به بیان دیگر فرد برای فرار از مسئولیت ، پاسخگویی یا به واسطه تنبلی و بی تفاوتی بسیاری از جریان ها را نادیده می گیرد و انجام نمی دهد تا نخواهد زیر سوال نرود یا خود را به زحمت اندازد

تعهد در محیط کار و خدمت رسانی به این معناست که کار درست و وظیفه تعیین شده را بوقت خود به انجام برسانیم و کار امروز را به فردا نیاندازیم ، این یک تکلیف برای ایجاد رضایتمندی ارباب رجوع در راستای تحقق ، تعمیم و تسری خدمت‌رسانی واقعی است.

خیلی از کارهای زندان اگر به وقت خود با واکنش مناسب همراه باشد نه تنها به بهبود روند اجرا می انجامد بلکه از تبعات و حوادث ناشی و ناخوشایند آن نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد و این واکنشها و حسن مدیریت و درک و تمیز ارزش از ضد ارزش و نگاه متفاوت یه رویه بی تفاوت در ساختار مدیریت ها، رایحه خوش خدمت  را بیش از پیش در مجموعه کاری پراکنده خواهد ساخت و این نگاه باید به عنوان اشراف مدیریتی بر امور پرسنلی به یک فرهنگ تبدیل شود . کارکنان بدانند که مدیریت و سیستم  فرق قایل است بین کارمند متعهد و ارزشی با کارمندی بی تفاوت و کار گریز و در نهایت اینکه هرگاه بیتفاوتی نکوهیده و فرد متعهد مورد توجه قرار گرفت،  سیستم و مجموعه کار بسمت پویائی، تحول، حسن خدمت و نتیجه بخشی و بهره وری پیش می رود.

 آنچه در این مجال و تفسیر خبری مورد اشاره قرار گرفت، ضرورت تغییر در دیدگاه مسئولین و کارکنان زندانها و حرکت بیش از پیش آنان بسمت کیفیت بخشی به اقدامات و خدمات مشاغل مختلف نظام زندانبانی استان  در عصر تحولان نوین نظام قضائی در سطوح مختلف بویژه زندانبانی اسلامی و اجرای احکام کیفری حبس و تکالیف انسانی، اخلاقی و کاری مترتب بر آن را مشخص میسازد ، بصورتی که با عمل باورمندانه بدین دیدگاه ها، زندانبان خود الگو و سرآمد رعایت اخلاق اداری ، انصاف و عدالت ، برابری و پرهیز از تبعیض در مجموعه خواهند بود، چیزی که غفلت از آن میتواند تبعات سوئی را متوجه سیستم و سازمان و مشتریان سازمانی سازد. /ان شاءالله- علی شیرازی-مسئول دفتر روابط عمومی و امور اجتماعی  زندانهای خوزستان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*