علی نظری بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل منصوب و معرفی شد/ علی رضا بابائی:همه برنامه های زندانبانی باید به اصلاح مجرمان و بازگشت سعادتمندانه انها به جامعه بیانجامد

در نشست شورای اداری اداره کل زندانهای استان خوزستان که با حضور مسئولین ستادی این اداره کل و ارتباط ویدئو کنفرانس با زندان ها و مراکز تامینی و تربیتی تابعه استان برگزار شد،علی نظری بعنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل معرفی و مشغول بکار شد.

بگزارش پایگاه اطلاع رسانی زندانهای خوزستان، علی رضا بابائی با بیان اینکه تلاش تمامی بخشهای زندانبانی اعم از پرسنلی ، مالی، اداری، پشتیبانی و …باید به  حمایت و توانمند سازی اقدامات حوزه سلامت و اصلاح و تربیت بیانجامد گفت: در اثر این پشتیبانی باید حوزه سلامت بدون مشکل و دغدغه کار کند تا اهداف اصلاح و تربیت زندانیان که سازمان برای این رسالت تشکیل شده است متحقق گردد.

مدیر کل زندانهای خوزستان افزود:اقدامات بازسازی عمرانی احداث و توسعه  گرچه ماهیت عمرانی -تاسیساتی و … دارند  اما بازخورد و نتیجه آن در بهبود وضعیت نگهداری و ارائه خدمات اصلاحی و تربیتی در زمینه‌های مختلف به زندانیان نمود پیدا می کند و لذا طراحی های عمرانی ، مالی -اداری و پشتیبانی و بهبود مدیریت عملکرد بدنبال آن است که به شکوفای حوزه سلامت و اصلاح و تربیت دست یابیم.

این مقام ارشد در زندانهای خوزستان منابع در اختیار را فرصتی برای توسعه مدیریت، بهبود عملکردها  و ارتقای کارائی سیستم توصیف کرد که اگر این چنینی نشود موجب تضییع  منابع و عدم توفیق در کارها میگردد.

بابائی همچنین گفت: خیلی زا ظرفیتها به سبب سوء مدیریت می تواند به آسیب و بلا مبدل شود و لذا اگر هوشمندی و سرعت عمل و صحت در کارها نباشد،  خیلی از ظرفیت ها می شود تهدید.

وی با بیان اینکه آنچه منابع را سودبخش میسازد ، مدیریت صحیح ، خرد جمعی و اراده و جسارت کار و خدمت است گفت: پول ، تجهیزات  لوازم، نیروی انسانی تحصیلکرده و توسعه یافته و اعتبارات اگر با مدیریتی که ترک فعل کرده و مبتلی به کندی ذهن و خمودگی و جمود گشته نه تنها عدم توسعه، که پس رفت را بدنبال دارد. در استان ما گرچه تلاشهای بسیاری را شاهد هستیم، اما خوزستان در جایگاه شایسته خود در سطح کشور نیست و راضی نیستیم ، خوزستان باید به جایگاه  خود برسد و آقای نظری بعنوان معاون جدید حوزه توسعه مدیریت و منابع کمک خواهد کرد تا با خرد جمعی و تلاش جمعی و تیم سازی برای شتاب در کار و خدمت، این هدف بزرگ محقق شود.

مدیر کل زندانهای خوزستان با تاکید بر اینکه تخصصها باید متعهدانه پای خدمت آورده شود افزود: ما بدون مشکل نیستیم و عقل کل هم نیستیم ، عقل کل در خرد جمعی است  باید همه کمک کنند تا این ظرفیتها و منابع را که داریم بهتر مدیریت کنیم لذا باید به عقل و خرد جمعی اعتقاد داشت .

علی رضا بابائی مولد سازی منابع موجود را یک ضرورت عنوان کرد که باید با هنر مدیریت انجام شود و خاطر نشان کرد:اعتبارات با اراده بالفعل میشود و اهداف شدنی است ، از ظرفیتهای قانونی باید استفاده شود، فرصتهای خوبی در قانون ششم توسعه پیش بینی شده است و بسیاری دیگر که اگر با شتاب ، صحت و دقت کار دنبال  نشود، دیگران این فرصتها را از ما میگیرند.

 وی ضرر تسری و وجود جهل ، عدم جسارت و شهامت در کار و خمودگی و جمود را خیلی بیشتر از خیانتی دانست که از روی تعمد باشد و گفت: ما اگر فعال و درست حرکت کنیم  هر سال می توانیم یک زندان جدید را جایگزین زندانهای فرسوده کنیم  و اگر تا کنون نتوانسته ایم، باید ببینیم کجای کار میلنگد و ضعف داشته است. همه باید تلاش مؤثر داشته باشندتا کشتی سازمانی به ساحل مقصود برسد .

این مقام ارشد در زندانهای خوزستان، فرصت کار، خدمت و مسئولیت را ودیعه الهی و امانت و برکتی از خون شهیدان و نعمت جمهوری اسلامی دانست و یاد آر شد: باید هم شکرانه این نعمت را بنماییم  و  هم با جدیت تلاش کنیم تا حق نمک را ادا کنیم،  این انتظاری است که  از سیستم و ما وجود دارد ، باید کار کنیم و تلاش کنیم ، هم افزایی داشته باشیم تا منابع مادی و معنوی را بهینه کنیم،  تک تک همکاران خود منابع هستند ولی در کار خیلی نیاز به هم افزائی مرثر وجود دارد  تا تیم کار ایجاد شود  و در اصل این هنر مدیران است که بدانند چطور این منابع را بر اساس نیازها تبدیل به تیم کمک کنند وبه آن روح دمیده شود تا بتوانند ضمن خدمت ، خوزستان را در جایگاه شایسته اش قرار دهند.

وی در ادامه  از مهندسی آمار انتقاد کرد و گفت: نه با آمار بلکه در عملکرد باید شاهد تعالی خوزستان باشیم ،کار جسته و گریخته زیادی انجام شده اما تیم کار برای دستیابی به اهداف سازمانی نیازمند تقویت است ،از همه چیز باید بدرستی و برپایه صحت استفاده کرد و آمارها دقیق و واقعی باشد  تا از آن نقطه درست ، حرکت  درستی را  طراحی و ریل‌گذاری کرده  و برای رضای خدا و بر اساس واقعیت کار کنیم.

بابائی در خاتمه نیاز به همکاری و تلاش ها و تعاملات و هم افزایی ها را  خیلی بیشتر از شرایط موجود برشمرد و گفت: زندانی امانتی است در دست ما ، باید بتوانیم درست نگهداری کنیم و  بعنوان یک فرد اصلاح شده تحویل  جامعه بدهیم ، این مهم از  دغدغه های آیت الله رئیسی ، ریاست مکرم قوه قضائیه  و همچنین خواست و سیاست رئیس سازمان  زندانهاست که باید برای رفع آن کمر همت بسته و این خواست را لبیک گوییم ، کار کنیم  و با رویکرد تحولی که در سرلوحه قوه قضائیه همراهی داشته باشیم.

علی نظری ، پس  از سخنان کوتاه چند تن مسئولین ستادی این اداره کل ؛ دیگر سخنران این جلسه بود که پس از گرامی داشت یاد و منزلت شهدای خوزستان در عرصه های مختلف انقلاب، دفاع مقدس و مدافعین حرم  و اشاره به جایگاه خطیر خوزستان در کشور گفت: امید وارم با استفاده از رهنمودهای مدیر کل و استفاده از خرد جمعی بتوان پاسخگوی اعتماد بوده و مرضی رضای خدا باشد.

معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی زندانهای خوزستان افزود: امروز شاهد ارتقاء، تحول و پویائی قوه قضائیه بواسطه حضور فقیه عالیقدر و اندیشمند آیت الله دکتر رئیسی در رأس قوه هستیم و سازمان زندانها نیز به تبع بعنوان مجموعه تحت مدیریت قوه قضائیه ، می بایست همراه با این تحول فراگیر و مثبت قوه قضائیه باشد که برای این منظور و تحول در سیستم زندانبانی خط و مشی ها و اولویتها از سوی ریاست سازمان زندانها ابلاغ شده است ، در خوزستان نیز شاهدیم که مهندسی نظام زندانبانی و حرکت در راستای اولویتهای دهگانه بخوبی تدوین و تنظیم شده است  خوزستان در این زمینه شاهد اقدامات خوبی بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده با خرد جمعی، همکاری و هم افزائی، در پرتو انضباط مالی و اداری و رعایت قوانین و مقررات، صرف جوئی و … بتوان رسالت خطیر محوله را بدرستی به انجام رساند  و در ادامه گفت: بهر حال ما در اجرای اولویتهای دهگانه که کار می کنیم موضوع کارمان یا زندان است، یا زندانی یا زندانبان ؛ زندان برای اولین چییزی که به ذهن متبادر میگردد امنیت پایدار است و انچه در این عرصه این معاونت انجام میدهد، ایجاد و توسعه و نوسازی و بازسازی و استاندارد سازی زندانهاست تا رسالتهای زندانبانی مانند تفکیک و طبقه بندی و … در آن انجام شود .

علی نظری در خاتمه زندانبان را سرمایه سازمانی دانست و گفت : منابع انسانی است که در کالبد سیستم روح می دمد تا کار انجام شود ، وی یک سرمایه است که مجموعه را به پیش می برد و باید برای نگهداری، توانمند سازی و صیانت و بهسازی شود و برای این مهم تلاش مضاعفی معطوف شود. و بخش اصلی کار ما زندانی است که باید همه خروجی کار به اصلاح و تربیت مجرمان و بازگشت سعادتمندانه انها به جامعه بیانجامد که در کل امیدواریم تمام این اهداف با همکاری جمعی و در فضائی اخلاقی، صمیمی و قانونمند محقق شود.

گفتنی است علی نظری معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل زندانهای خوزستان سابقه کار در چند استان و مدیریت ارشد زندانها در رسطوح مختلف را در کارنامه دارد، معاون پیشین این حوزه در زندانهای خوزستان بر عهده حمزه خانی بروجنی بود که چندی پیش بعنوان مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی منصوب شد ، مدیر کل زندانهای خوزستان در معرفی معاون جدید ، با یاد آوری اقدامات خانی بروجنی در این مسئولیت، از زحمات وی نیز تقدیر نمود.

آقای علی نظری معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی زندانهای خوزستان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*