ملاقات زندانیان با خانواده

دریافت فرم خدمت ملاقات زندانیان با خانواده

ملاقات زندانیان با خانواده-کد:۱۲۰۴۱۱۱۲۱۰۰۰

(ملاقات زندانی با خانواده بنابر درخواست زندانی یا خانواده و به سه صورت ملاقات کابین”تلفنی”-ملاقات حضوری و ملاقات خانوادگی”خصوصی” و برابر ضوابط آئین نامه اجرائی سازمان انجام میپذیرد)

مقام مجاز برای اعطای ملاقات مرجع قضائی و مدیریت زندان و در ستاد اداره کل با در صورت حضور و درخواست متقاضی مجاز بدستور مدیر کل یا حوزه های مرتبط با تکریم و پاسخگوئی ارباب رجوع دیربط میباشد

متصدی میز خدمت در ستاد اداره کل: سرکار خانم فرحناز خنفری۰۶۱۳۲۲۷۰۰۶۴ داخلی ۱۶۰

متصدی میز خدمت در زندان مرکزی اهواز:

آدرس:کیلومتر ۱۰ جاده اهواز مسجدسلیمان – آقای علی سرلک ۰۶۱۳۶۵۷۳۹۴۸

متصدی میز خدمت در زندان سپیدار:

آدرس:سپیدار –  بلوار فنی و حرفه ای  روبه روی شرکت راکتور ساز – آقای ابراهیم باقری ۰۶۱۳۲۲۷۰۰۵۹

متصدی میز خدمت در کانون اصلاح و تربیت:

آدرس:خیابان انقلاب نرسیده به سه راه خرمشهر ، جنب نمایندگی ایران خودرو – کانون اصلاح و تربیت

مهدی زارع : ۰۶۱۳۳۷۷۳۶۳۴

متصدی میز خدمت در مجتمع حرفه آموزی کار درمانی استان:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان دزفول:

آدرس:کیلومتر ۳ جاده شوشتر – جنلب فرماندهی نیروی انتظامی دزفول  – عبدالحسن خمیسه : ۰۶۱۴۲۲۲۱۵۴۴

متصدی میز خدمت در زندان شوشتر:

آدرس: خیابان شریعتی ، روبروی دبیرستان حکمت  – رضا عبدالخاقی ۰۶۱۳۶۲۲۶۶۳۷

متصدی میز خدمت در زندان آبادان:

آدرس: احمد آباد لین ۱۰ فرعی ۶  – خلف سلیمانی پور   ۰۶۱۵۳۳۲۱۰۷۷

متصدی میز خدمت در زندان ماهشهر:

آدرس: جاده ماهشهر به سربندر جنب پایگاه پدافند هوایی   – ابوذر مشتاقی  ۰۶۱۵۲۳۵۸۲۲۱

متصدی میز خدمت در زندان مسجدسلیمان:

آدرس:  مسجدسلیمان – باغ ملی – جنب دادسرا  – علی اضغر نظرپور  ۰۶۱۴۳۲۲۴۷۷۰

متصدی میز خدمت در زندان بهبهان:

آدرس: خیابان طالقانی – جنب بخشداری  – صادق فتح آبادی – ۰۶۱۵۲۷۳۴۵۷۲

متصدی میز خدمت در زندان رامهرمز:

آدرس:رامهرمز روبروی دبیرستان امام جعفر صادق(ع)

فرشاد سلامات : ۰۶۱۴۳۵۲۴۳۲۰

Print Friendly, PDF & Email