مبادله زندانیان

دریافت فرم خدمت مبادله زندانیان

۱)مبادله زندانیان -کد ۱۰۰۱۱۱۲۰۰۰۰(اقدام در ۴ سطح بین المللی-کشوری-استانی-درون شهری)

اقدام کننده :

-در سطح ستاد(اداره قضائی -میز خدمت شعبه خدمات قضائی و حقوق شهروندی)

-(در زندانها –میز خدمت ندامتگاه مستقر در سالن انتظار)

متصدی میز خدمت در ستاد اداره کل: سرکار خانم فرحناز خنفری۰۶۱۳۲۲۷۰۰۶۴ داخلی ۱۶۰

متصدی میز خدمت در زندان مرکزی اهواز:

متصدی میز خدمت در زندان سپیدار:

متصدی میز خدمت در کانون اصلاح و تربیت:

متصدی میز خدمت در مجتمع حرفه آموزی کار درمانی استان:

متصدی میز خدمت در زندان دزفول:

متصدی میز خدمت در زندان شوشتر:

متصدی میز خدمت در زندان آبادان:

متصدی میز خدمت در زندان ماهشهر:

متصدی میز خدمت در زندان مسجدسلیمان:

متصدی میز خدمت در زندان بهبهان:

متصدی میز خدمت در زندان رامهرمز:

Print Friendly, PDF & Email