خدمات حمایتی زندانیان

دریافت فرم خدمات حمایتی زندانیان

توضیح خدمت:ارایه خدمات حمایتی به زندانیان موجود ، آزاد شده و خانواده های آنها –کد: ۱۲۰۴۱۱۱۸۰۰۰ (این خدمات شامل برنامه های مددکاری، مشاوره ، تعامل با سازمانها و نهادهای حمایتی دولتی-عمومی ، مردم نهاد مانند کمیته امداد، انجمن حمایت زندانیان، ستادهای دیه و … است) مرجع ارایه خدمات ضمن حبس دفاتر مشاوره و مددکاری درون زندان و برای خانواده ها و زندانیان در شرایط مرخصی متصدی میز خدمت سالن انتظار ندامتگاه و برای زندانیان ازاد شده و خانواده های آنان میز خدمت ستاد اداره کل شعبه خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج میباشد.

متصدی میز خدمت در ستاد اداره کل: آقای کریم مسعودی نسب –۰۶۱۳۰۰۰۰۰۰۰ 

آدرس: اهواز-بلوار سپیدار-فلکه ی زندان کارون-سمت راست ورودی کوی رمضان-ساحتمان شماره ۲ اداره کل زندانها-مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج

متصدی میز خدمت در زندان مرکزی اهواز:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان سپیدار:

آدرس:

متصدی میز خدمت در کانون اصلاح و تربیت:

آدرس:

متصدی میز خدمت در مجتمع حرفه آموزی کار درمانی استان:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان دزفول:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان شوشتر:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان آبادان:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان ماهشهر:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان مسجدسلیمان:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان بهبهان:

آدرس:

متصدی میز خدمت در زندان رامهرمز:

آدرس:

Print Friendly, PDF & Email