بهره مندی ۳۳۶ زندانی زندان مرکزی اهواز از امتیازات قضائی

در راستای رسیدگی به وضعیت قضائی زندانیان ، بررسی درخواست ها و اعطاء امتیازات پیش بینی شده در قانون ، جمعی از مسئولین ارشد قضائی و قضات شعب مختلف اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در ۵ روز کاری با حضور در زندان مرکزی با ۵۳۰ زندانی به صورت حضوری دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی اهواز ، در روز اول این دیدارهای قضائی ، حسینی پویا دادستان مرکز استان با همراهی احمدی معاون دادستان در امور زندان ها ، بابائی مدیر کل زندان های خوزستان ، حسینی و چنانی قضات شعب ۱ و ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و ظهیری قاضی ناظر بر زندان با تعدادی از زندانیان دیدار نموده و پس از استماع درخواست ها و بررسی های لازم با پایان حبس ۱۵ زندانی ، مرخصی ۴۶ زندانی و آزادی مشروط ۴ زندانی موافقت شد.

در روز دوم از دیدارهای قضائی احمدی معاون دادستان در امور زندان ها ، کمال زاده و ساردوئی قضات شعب ۳ و ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و ظهیری قاضی ناظر بر زندان با زندانیان به صورت چهره به چهره دیدار نمودند و پس از بررسی سوابق قضائی آنان با مرخصی ۴۳ زندانی ، آزادی مشروط ۷ زندانی ، آزادی ۷ زندانی و پایان حبس ۱ زندانی موافقت شد.

رسیدگی قضائی به وضعیت زندانیان در روز سوم با حضور احمدی معاون دادستان در امور زندان ها ، پیرعباسی و نوروزی قضات شعب ۵ و ۶ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و ظهیری قاضی ناظر بر زندان پیگیری شد که پس از بررسی های لازم با مرخصی ۳۹ زندانی ، پایان حبس ۴ زندانی ، آزادی ۶ زندانی و آزادی مشروط ۸ زندانی موافقت گردید.

احمدی معاون دادستان در امور زندان ها ، لطفی و ظهیری قضات ناظر بر زندان در روز چهارم دیدارهای قضائی با زندانیان شعب ۷ و ۹ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز از نزدیک دیدار نمودند که پس از بررسی های لازم با آزادی ۱ زندانی ،  مرخصی ۳۶ زندانی و آزادی مشروط ۱ زندانی موافقت بعمل آمد.

در روز پنجم از دیدارهای قضائی که با حضور احمدی معاون دادستان در امور زندان ها ، اکرمی قاضی شعبه ۸ اجرای احکام دادسرای انقلاب اهواز و ظهیری قاضی ناطر بر زندان انجام شد با آزادی ۱ زندانی ، پایان حبس ۶ زندانی ، مرخصی ۶۲ زندانی و آزادی مشروط ۳ زندانی موافقت شد.

صفری قاضی شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز نیز با تعدادی از زندانیان دیدار نمود و با اعطاء امتیازات قضائی به واجدین شرایط موافقت کرد.

در این دیدارها آزاده مدیر زندان مرکزی اهواز به ارائه گزارشی از روند اعطاء مرخصی و عفو به زندانیان پرداخت و از همکاری و تعامل مراجع قضائی با زندان تقدیر کرد.

وی حضور مراجع قضائی در زندان را موجب تسریع در روند رسیدگی به وضعیت قضائی زندانیان دانست و تعامل بین زندان و مراجع قضائی را در کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری به عنوان یک اولویت مهم تاثیرگذار دانست .

مدیر زندان مرکزی اهواز ، رفع مسائل قضایی اصلی‌ترین دغدغه زندانیان است و حضور موثر مسئولین قضایی در زندان و دیدار با زندانیان به برطرف نمودن این مسئله کمک شایانی خواهد نمود.

گفتنی است در تمام دیدارها سیاحی رئیس اداره قضائی و اجرای احکام زندان های خوزستان نیز حضور داشت.

با موافقت دادستان مرکز استان :

اعطاء مرخصی پایان حبس منجر به آزادی به ۷۶ زندانی زندان مرکزی اهواز

آزاده مدیر زندان مرکزی اهواز با اعلام خبر فوق ، خاطرنشان ساخت : در راستای کاهش هدفمند جمعیت کیفری و رسیدگی به وضعیت قضائی زندانیان پس از بررسی های لازم قضائی و موافقت حسینی پویا دادستان مرکز استان به ۷۶ زندانی با باقیمانده حبس زیر ۶ ماه ، مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطاء شد.

وی از تعامل و همکاری مسئولین قضائی و قضات با زندان مرکزی اهواز تقدیر نمود.

 

بهره مندی ۲۷ زندانی دشت آزادگانی از امتیازات قضائی

در راستای رسیدگی به وضعیت قضائی زندانیان ، حجت الاسلام پیوند دادستان دشت آزادگان با حضور در زندان مرکزی اهواز با ۴۲ زندانی حوزه قضائی مربوطه از نزدیک دیدار نمود و پس از استماع درخواست های آنان و بررسی های لازم با آزادی مشروط ۱ زندانی ، مرخصی ۲۲ زندانی و آزادی ۴ زندانی موافقت نمود.

 

اعطاء امتیازات قضائی به ۹۰ زندانی شادگانی

کیانی راد دادستان ، شبیبی بازپرس شعبه اول و سعیدی دادرس شعبه ۲ دادگاه کیفری شادگان با حضور در زندان مرکزی اهواز با زندانیان حوزه قضائی مربوطه دیدار کردند و پس از بررسی های لازم با مرخصی ۴۷ زندانی ، آزادی مشروط ۶ زندانی ، پایان حبس ۴ زندانی ، آزادی ۳ زندانی ، عفو موردی ۸ زندانی و تخفیف مجازات ۶ زندانی موافقت شد و دستورات لازم جهت تجمیع پرونده قضائی ۴ زندانی صادر و ۱۲ پرونده دیگر نیز تعیین تکلیف گردید.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*