بابائی مدیر کل زندانهای خوزستان: آموزش منابع انسانی می بایست به خدمت رسانی کیفی بیانجامد

نشست شورای آموزشی و پژوهشی منطقه ۳ زندان‌های کشور با حضور نمایندگان  استان‌های لرستان و ایلام به میزبانی اداره کل زندانهای استان خوزستان در سالن اجتماعات و کنفرانس مرکز آموزش و پژوهش این منطقه در اهواز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندانهای خوزستان؛ در این نشست که با حضور پاکیده  معاون  آموزشی دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانهای کشور، معاونین مدیرکل و مسئولین آموزش ادارات کل زندانهای ایلام و لرستان و رئیس مرکز آموزش و پژوهش زندانهای خوزستان همراه بود ، مدیر کل زندانهای استان با اشاره به ضرورت توسعه کمی و کیفی مباحث آموزش و پژوهش و نقش آن در اعتلای کارایی نظام زندانبانی و ارتقاء بهره وری پرسنل و گفت : ظرفیت‌های خوب و بالقوه ای بویژه  در حوزه منابع  انسانی سه استان لرستان، ایلام و خوزستان وجود دارد که بالفعل سازی آنها می‌تواند جایگاه های بالاتری و سهم موثرتری در عرصه آموزش و پژوهش سازمان زندانها بدنبال داشته باشد.

 علیرضا بابایی سازمان زندانها را یک مجموعه علمی توصیف کرد و گفت : شاخص های کار سازمان فراتر از سایر نهادها و ارگانها  در حوزه های اقدامات کارشناسی،  پژوهشی،آموزشی، تربیتی و آسیب شناسی بوده است و این سازمان بمعنای واقعی یک سازمان علم محور است .

وی افزود: خیلی از دغدغه ها ، مشکلات و آسیب‌های سازمان با نگاه اصولی به بحث آموزش قابل حل است و وقتی آموزش به صورت راهبردی باشد پاسخگوی نیازهای روز سازمان خواهد بود .

مدیر کل زندانهای خوزستان خاطر نشان ساخت: در واقع مجموعه  آموزش های فعلی پاسخگوی نیازهای کاربردی ما نیست ، در ارتباط با تاثیر گذاری آموزش های ضمن خدمت نیز باید روند و ماحصل کار به ترتیبی باشد که وقتی نیرو به استان بازمی گردد ، اثر مطالب و محتوای فراگرفته  را با خودش به محیط کار و در فرایند و محصول خدمت منعکس نماید .

وی همچنین خود مدیران را نیز  نیازمند آموزش در مباحث مختلف دانست و افزود: در حوزه صیانت پرسنلی هم نیاز به بازنگری و ارزیابی شاخص‌های کار داریم ، در بحث آسیب‌شناسی ریزش منابع انسانی نیز باید به دنبال تعیین سهم نقص های آموزش در مجموعه باشیم زیرا آموزش منابع انسانی باید بتواند به تحقق سیاستها و برنامه های  صیانت پرسنل بیانجامد.

این مقام زندانهای استان نکته دیگر مباحث خود ر ا کیفیت بخشی به محتوای آموزش عنوان داشت و گفت : باید پذیرفت که ساز و کار آموزش فعلی در سازمان  برای نیروهای انسانی ، پاسخگوی نیازهای ضروری در ارتقاء مهارت کار و تخصص کارکنان نیست لذا ضروری است، ساختار آموزش از حالت پر کردن تقویم آموزش و اجرای صرف آن  به کیفیت گرایی تغییر جهت بدهد.

این مقام مسئول همچنین گفت : شاخص های ترسیمی برای  ارزیابی عملکرد ادارات کل زندانهای استانها و مناطق ۱۰ گانه  در حوزه های آموزش و پژوهش یکسان است و وقتی به استان های موفق در این عرصه نگاه می‌کنیم،  می‌بینیم کیفیت‌ بخشی و اعتبار بخشی به محتوای آموزش مورد توجه افزونتری قرار داشته و ما نیز باید برای ارتقاء جایگاه منطقه ۳ به مجموعه آموزش موثر و برتر ، هم افزائی بالاتری را در بین استانهای تحت پوشش شاهد باشیم.

علیرضا بابایی همچنین به ویژگی‌های مشترک بومی ؛ منطقه ای ، اقتصادی و قومیتی حاکم بر استان‌های خوزستان لرستان و ایلام اشاره کرد و افزود: باید با هم افزایی بیشتر ، فعالیتها را توسعه داده و هر کدام از استانهای هم منطقه ای نیز در حوزه آموزش و پژوهش موفق و پویا عمل کنند  برای ما در مرکز منطقه که وظیفه حمایت و پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی را عهده دار هستیم ، موجب افتخار است ، هدف ما از دوره‌های آموزش و برنامه های پژوهش ارتقاء دانش و مهارت کار پرسنل است حتی اگر یک گام و رتبه آنان را توانمندتر سازیم ، شاهد توفیق و کارائی سازمان را موجب خواهیم شد.

وی در خاتمه گفت: امیدواریم چنانچه در سال آتی جلسه مشابهی برگزار شد ، بتوانیم از توفیقات یاد کنیم که بواسطه آن منطقه خوزستان ، لرستان و ایلام شاخص های متعددی در عرصه توفیق کمی و کیفی را کسب کرده باشند.

معاون دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانهای کشور نیز با تشکر از مدیر کل زندانهای استان خوزستان که  در اولین اقدام پس از انتصاب در زندانهای خوزستان ، امر آموزش و پژوهش را مورد توجه ویژه قرار داده است گفت: این اقدام برای مرکز آموزش و پژوهش سازمان یک کار ارزشمنداست و ما به این نگاه مدیریتی مباهات می‌کنیم.

 پاکیده افزود: امروز حرکت و سمت و سوی سازمان به سمت توسعه مبانی آموزش کارکنان است و در حال برداشتن یک گام مؤثر به جلو هستیم، این گام ارتقاء کار های ذیربط از کمیته آموزش علمی مدیران به کانون ارزیابی مدیران حرفه‌ای است و بواسطه آن تمام  همکاران کشور که ارتقا شغلی را به هر شکلی مد نظر دارند، میبایست  از این کانال و مسیر وارد فعالیت شوند  و توانایی ها و شایستگی های فردی آنها سنجیده می شود  که فرد شایستگی های مهارتی را دارد که بخواهد در کسوت مدیر مشغول به خدمت شود یا خیر.

وی گفت: مسئولیت و امور سازمان به مرور و با بازنشستگی نسل اول پرسنل، در رده‌های مختلف به نیروهای نسل دو و سوم در حال واگذاری است ، از این رو باید با اطلاع رسانی لازم این آمادگی و انگیزه ارتقا ی فردی و شغلی را در پرسنل ایجاد کنیم ، آنچه که امروز در خوزستان انجام شد نیز بیانگر توجه مدیریت استان به ارتقای کمی کیفی وکارایی نظام مرکزآموزش پرسنل است .

پاکیده با اشاره به مکانیزم ارزیابی عملکرد استانها و مناطق دهگانه آموزشی و رتبه بندی آنها گفت: ثبت گزارش اقدامات و فعالیت ها و برنامه ها و مستندسازی های مناسب ، دقیق و قابل تحلیل به صورت مستند و به لحظه در سیستم ، از جمله شاخص‌های مؤثر عملکردی است و  استان هایی که در این رتبه‌بندی دارای جایگاه برتر بوده اند به این نکات توجه مفید دارند.

معاون مرکز آموزش سازمان زندانهای کشور افزود: در مبحث آموزش هم اعتقاد ما این است که باید بتواند کارمند را در ارتقاء مهارت های کاربردی یاری دهد و پیشگیری از آسیب و چالش خدمتی آنان را موجب گردد ، لازم است استانها افرادی را که به دوره‌های آموزش اعزام می کنند ؛ بازخورد آموزش را از فراگیر ، اخذ و گزارش خلاصه ای از محتوا و چگونگی دوره ی و کیفیت استاد و خروجی کار را مطالبه کنند و همچنین رصد شود که تاثیر آموزش  در رفتار و کیفیت فرد چگونه بوده ، همچنین  در این بخش باید مستند سازی آموزش را در راستای انتقال محتوا و تجربه آموزشی به سایر کارکنان بکار گرفت

وی بحث نظارت منطقه برحسن  اجرای دوره های آموزشی در استان های تحت پوشش از هر حیث و شاخص را از ضرورت‌ها دانست و گفت: که این نظارت باید بر کیفیت ، محتوا ، مرتبط بودن محتوا با فراگیران، تناسب محیط و سایر شاخص ها باشد.

پاکیده همچننین با بیان اینکه اجرای صرف دوره های آموزشی به صورت کلاسیک در نظامهای مفید آموزشی منسوخ شده است گفت: باید دوره ها با فراگیران ارتباط برقرار کنند و عامیانه و راحت بیان شوند تا آنها بهتر به درک مفاهیم آموزشی برسند و در ذهن فراگیر بماند و آن را کاربردی فرا گیرد تا در محیط کار و فرآیند خدمت بتواند آنچه را فرا گرفته است بکار بندد .

معاون دفتر آموزش پژوهش سازمان زندانهای کشور همچنین افزود: نباید فقط به صرف برپایی دوره و شرکت پرسنل در آن اکتفا شود بلکه باید دوره ها آنقدر کیفیت داشته باشد و به آن اعتبار و اهمیت داد که کارکنان با اشتیاق و صمیمیت آن را دریافت کنند ، بنابر این میبایست همه رفتارهای دوره آموزش باید برای فراگیران، خود یک موضوع و شاخص  آموزشی باشد، البته هم اینک در تلاشیم به این سطح و جایگاه برسیم ؛ باید در عین رعایت اصول ، مقررات و نظم و ترتیب جلسات ، تعمیم روح آموزش و ارتباط با فراگیران به شکل صمیمی و اخلاقی را دنبال کنیم، مدیران و مسئولین آموزش منطقه حتما در بین فراگیران حضور بایند و بررسی کنند که چگونه دوره برگزار می شود و شاخصهای متعدد آن را رصد نمایند .

وی به طرح آموزش مدرسین هم اشاره کرد و گفت: برابر این بخشنامه می‌بایست استادی که در دوره می‌خواهد آموزش دهد گواهی طی دوره مدرسی را داشته باشد ، ما برای این موضوع نیز تدابیر لازم را اتخاذ کرده ایم .

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*